วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

วันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเพราะเมื่อคืนได้พักผ่อนเต็มที่ รู้สึกค่อยสบายขึ้น วันนี้ก็ทำเหมือนทุกๆยวันในตอนเช้า กวดห้อง เปิดห้องคอม เวลา 8.00 น. ลงไปเข้าแถวหน้าเสาธง เวลา 8.00น. ช่วยงานครูพี่เลี้ยง เวลา 10.00 น. จัดห้องคอมพิวเตอร์ รีซอส เวลา 12.00 น. ทานข้าว เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนนักเรียนชั้น ม.4/1 และตรวจงาน เวลา 15.30 น. จัดห้องคอมพิวเตอร์ จนถึงเวลา 17.30 น. กลับบ้านพัก อาบน้ำและเตรียมการสอนและออกข้อสอบ ในสัปดาห์ต่อไป แล้วนอนเวลา 24.00 น.

วันจันทร์ ที่ 30 พศจิกายน

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนของสัปดาห์นี้ รู้สึกเหนื่อยๆ เพราะวันเสาร์มีประชุมผู้ปกครองต้องมาช่วยโรงเรียนเก็บเงิน ค่าเทอม พอมาตอนเช้า รู้สึกเพลียๆ ตื่นสาย วันแรกก็จะไม่รอดเป็นไข้ด้วยแต่ต้องอดทนมา เวลาตอนเช้า ก็ทำเหมือนเดิมกวดเก็บห้อง กรอกน้ำ และก็ลงไปเข้าแถว วันนี้รู้สึกปวดหัวแต่เช้าเลย เวลา 8.30 น. ช่วยงานครูพี่เลี้ยงถ่ายเอกสาร เดินเอกสาร จัดห้องคอมพิวเตอร์รีวอสใหม่ เวลา 10.00 น. ไปเข้าทำงานเข้าฝ่าย สัปดาห์นี้เข้าฝ่ายวิชาการ แล้วไปถ่ายเอกสารข้อสอบ โอเน็ต เวลา 11.30 พักทานข้าว เวลา 11.40 น. เปิดบริการห้องคอมปริ้นงาน จนถึงเวลา 13.00 น. ไปถ่ายเอกสารที่ห้องวิชาการต่อ จนถึงเวลา 15.00 น. และกลับมาจัดห้องคอมพิวเตอร์ ต่อจนถึงเวลา 17.30 น. กลับบ้าน อาบน้ำ แล้วกินยาแล้วหลับไปข้าวก็ไม่ได้กินเพราะเหนื่อยมากและปวดหัวด้วย แล้วก็หลับไปหน้าคอม จนรู้สึกอีกทีก็ตี3 แล้ว

วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

วันนี้มาโรงเรียนแต่เช้า แล้วไปยืนเวรที่หน้าประตูโรงเรียน รับนักเรียน เวลา 8.00 น. คุมนักเรียนเข้าแถวเครพธงชาติเวลา 8.30 น. สอนนักเรียนชั้น ม1/2 และนักเรียน ชั้น 1/7 จนถึงเวลา 12.20 น แล้วพักทานอาหาร เวลา 12.30 น. ทานอาหาร เวลา 12.40 น. ขึ้นมาจัดเก้าอี้ประชุม ที่ห้องคอมพิวเตอร์รีซอส วันนี้มีการประชุมของอาจารย์ในหมวดคอมพิวเตอร์ โดยมีวาระการประชุม เรื่อง ที่ 1. ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่องการแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่องที่ 2. การรับรองการประชุมในการประชุมที่ผ่านมา เรื่องที่3. การปรับปรุงหลักสูตร และการแจ้งการสอนเสริม และการจัดแสดงชุมนุมทางวิชาการ ในวันที่ 18 มกราคม และการจัดนิทรรศการวิชาการ ในวันที่ 28-28 มกราคม 2552 หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายคือการ จัดกิจกรรมตอบคำถามเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การจัดทำซุ้มถ่ายรูปสติกเกอร์ ในวันวิชาการ
และการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ หน้าที่ ได้รับคือการติวนักเรียน ชั้นมัธยมตอนปลาย แข่งโปรแกรม presentaion ระดับภาคที่จังหวัด ลพบุรี ในวันที่ 21-23 มกราคม 2553 เรื่องสุดท้ายคือ การต้อนรับครูใหม่ ที่ย้ายมา ใน เดือนมกราคมปีหน้า เวลา 16.00 น. เก็บดต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ประชุม ล้างจานและเก็บจาน และให้บริการปริ้นงานเวลา 17.30 น. กลับบ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2529

วันนี้ตื่นแต่เช้ามาแต่งตัวและเปิดคอมเวฟงานเตรียมที่จะสอน เวลาเช้า มาถึงโรงเรียน เปิดห้องคอม ทำความสะอาดห้องพักครูกรอกน้ำ และกวดห้องรีซอสคอมพิวเตอร์ และลงไปทำบุญตักบาทที่อาคารหนึ่ง เวลา 8.00 น. ลงไปคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง เวลา 8.30 น. ช่วยงานครูพี่เลี้ยงไปถ่ายเอกสาร เดินหนังสือ ประชุมคาบ 2 ที่ห้องประชุมชงโค โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ สุนีย์ อังกุรวิโรจน์ เป็นประทานในการประชุม เรื่องที่ประชุม คือ ความเป็นอยู่ในโรงเรียน การจัดโครงการ และกิจกรรมการกลางกีฬาสี เวลา 10.20 น. - 12.10 น. สอนนักเรียนชั้น ม 1/1 บทที่7 เรื่องอินเทอรืเน็ต เวลา 12.30 น. พักทานข้าว 12.40 น. ขึ้นมาเปิดห้องคอมให้บริการปริ้นงานนักเรียนที่คอมพิวเตอร์รีซอส เวลา 14.00 น.-16.00 น. สอนนักเรียนชั้น ม1/6 เรื่องอินเทอร์เน็ต เวลา 16.10 น. เปิดห้องคอมให้บริการปริ้นงานจนถึงเวลา 17.30 น. แล้วกลับบ้าน ไปถึงอาบน้ำและทำความสะอาด ห้องนอน เวลา 19.00 น. นั่งเตรียมการนอน แล้วเข้านอน เวลา 23.00 น.

วันพุธที่25 พฤศจิกายน 2552

วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เหนื่อยมากเพราะว่าสอน และต้องเข้าผ่าย ธุรการกิจกรรมในตอนเช้าก้เหมือนเดิม เช้ากวาดห้อง เวลา 8.00 น. คุมนักเรียนเข้าแถวเครพธงชาติ เวลา 8.30 - 10.20 น. สอนนักเรียนชั้น ม1/7 วันนี้นักเรียนก็ตั้งใจเรียนดี เวลา 10.20 น.- 12.00 น. สอนนักเรียนชั้น ม 4 /4 เขียนโปรแกรมvb2005 เวลา 12.30 น. พักทานข้าวแล้วก็รีบขึ้นมาเผ้าห้องคอมพิวเตอร์บริการปริ้นงานเวลา 13.00 น. เข้าช่วยงานฝ่าย เดินเอกสาร เดินหนังสือให้อาจารย์ที่ฝ่ายธุรการ เดินรอบโรงเรียนเลย เวลา 16.00 น. เฝ้าห้องคอม บริการปริ้นงานทำความสะอาดเก็บห้องคอม เวลา 17.30 น. กลับบ้านซักผ้าเตรียมการสอนในวันต่อไป

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วัน อังคาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2552

วันนี้เป้นวันที่งานยุ่งอีกวันเริ่มจากในตอนเช้าก็ทำหน้าที่กวดห้องกรอกน้ำเหมือนเดิม และก็ลงไปเข้าแถวหน้าเสาธง และกลับมาทำงานในห้องคอม คาบที่ 2เข้าประชุมหน่วยที่้หองประชุมชงโค โดยมีรองสุนีย์ เข้าร่วมประชุมด้วย เวลา คาบที่ 3-4 เข้างานฝ่ายธุรการนั่งเรียงเอกสารที่แจกผู้ปกครองที่มาปนะชุมในวันเสาร์ และเดินเอกสาร เวลา 11.30 พักทานข้าว เวลา 12.10 น ช่วยครูพี่เลี้ยงสอน ห้อง ม4/3 และคาบที่7-8เข้าไปช่วยงานฝ่ายและเดินเอกสาร เวลา 16.40กลับที่พัก นั่งทำงานและเตรียมการสอนในวันพรุ่งนี้ แล้วเข้านอนเวลา 24.00 น

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

วันนี้เป็นวันแรกของสัปดาหืได้พักผ่อนไปรูสึกดีขึ้น ตอนเช้าตื่นแต่เช้าตั้งแต่ 6โมงเช้า อาบน้ำแต่ตัวแล้วขับรถมาจากจอมบึง ในตอนเช้ารู้สึกหนาวมาก และมาถึงโรงเรียนเวลา 7.00 น ทำความสะอาดห้องคอมและกรอกน้ำเหมือนเดิม และก็ได้รับข่าวดีในตอนเช้า เพราะนักเรียน ที่ไปแข่ง ม ต้น ได้ที่ 3 ม ปลาย ได้ที่2 ก็รู้สึกโล่งใจถึงแม้จะไม่ได้ที่1 ก็ตามแต่รู้สึก สบายใจเพราะเราทำเต็มที่แล้วและด้วยเวลาไม่มีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ ที่อะไรเลย ก็รู้สึกโล่งใจ ไปอีกวัน เวลา 8 โมงเช้าเข้าแถวเครพธงชาติ เวลา คาบเช้าช่วยงานครูพี่เลี้ยง เวลา คาบที่ 2 , 3 เข้าฝ่ายธุรการไปช่วยเรียงงานและจัดเตีรยมเอกสารที่จะให้ผู้ปกครองในวันเสาร์เพราะมีการประชุมผู้ปกครอง เวลา 13 .00 น นั่งทำงานที่้ห้องหมวด เวลา 16.00 นคุมห้องคอมและสรุปรายได้ รายจ่ายในห้องคอมพิวเตอร์รีซอส เวลา 17.00น กลับบ้าน ซักผ้าและทำความสะอาดบ้าน แล้วก็นั่งทำงานแล้วหลับไป